Wettelijke kortingen in Polen

1. 100% - Grenswachten - illegale migratie

Grenswachten tijdens het uitvoeren van hun officiële plichten om illegale migratie op transportroutes met een speciaal internationaal belang te voorkomen en te bestrijden

- geldig voor normale en snelle reizen en Express-reizen

2. 95% - Begeleiders van blinde personen

een begeleider of verzorger die een blinde persoon tijdens een rit begeleidt

- geldig voor normale en snelle reizen

3. 95% - Verzorger van oorlogsinvalide

een begeleider of verzorger die een oorlogsinvalide begeleidt die geheel arbeidsongeschikt is en niet zelfstandig kan wonen

- geldig voor normale en snelle reizen

4. 95% - Verzorgers van personen die niet zelfstandig kunnen wonen

een begeleider of verzorger die een persoon begeleidt die niet zelfstandig kan wonen

- geldig voor normale en snelle reizen

5. 93% - Blinde personen

blinde personen die worden geacht niet zelfstandig te kunnen wonen

- geldig voor normale reizen

6. 78% - Grenswachten

Grenswachten in uniform tijdens de uitvoering van hun officiële plichten met betrekking tot het beschermen van de landsgrenzen, het begeleiden van aangehouden personen, het uitvoeren van patrouilles en plichten met betrekking tot de bewaking van het grensverkeer

- geldig voor normale en snelle reizen

7. 78% - Douanebeambten en beambten van het Ministerie van Financiën

Douanebeambten en beambten van het Ministerie van Financiën tijdens de uitvoering van officiële controles zoals vermeld in sectie 5 van de wet op de belastingadministratie van 16 november 2016 (Journal of Laws, artikel 1947)

- geldig voor normale en snelle reizen

8. 78% - Politieagenten

Politieagenten in uniform bij het begeleiden van aangehouden personen of beschermde eigendommen, het vervoeren van speciale post, het uitvoeren van patrouilles en het assisteren van handhavingsinstanties

- geldig voor normale en snelle reizen

9. 78% - Militairen van de marechaussee

militairen van de marechaussee en militaire rechtshandhavingsinstanties bij het uitvoeren van patrouilles en andere officiële taken met betrekking tot het openbaar vervoer

- geldig voor normale en snelle reizen

10. 78% - Gehandicapte kinderen

kinderen of jongeren (tot 24 jaar) met een beperking of handicap, voor vervoer van hun woon- of verblijfplaats naar:

kinderopvang, school, middelbaar onderwijs, zorg- of onderwijsinstelling, onderwijsinstituut, speciaal onderwijsinstelling, revalidatiecentrum, sociale zorginstelling, ondersteuningscentrum, gezondheidsinstelling, kliniek voor psychologische en pedagogische zorg, waaronder verblijf in speciale klinieken en op revalidatieafdelingen - inclusief retourreis

- geldig voor normale, snelle en Express-reizen

11. 78% - Verzorgers van gehandicapte kinderen en jongeren

een ouder of verzorger die een kind of jongere begeleidt met een beperking of handicap op reizen van en naar:

kinderopvang, school, middelbaar onderwijs, zorg- of onderwijsinstelling, onderwijsinstituut, speciaal onderwijsinstelling, revalidatiecentrum, sociale zorginstelling, ondersteuningscentrum, gezondheidsinstelling, kliniek voor psychologische en pedagogische zorg, waaronder verblijf in speciale klinieken en op revalidatieafdelingen

- geldig voor normale, snelle en Express-reizen

12. 78% - Oorlogsinvaliden die arbeidsongeschikt zijn en geen zelfstandig bestaan kunnen leiden

een oorlogsinvalide die geheel arbeidsongeschikt is en niet zelfstandig kan wonen

- geldig voor normale en snelle reizen

13. 78% - Vrijwillige militairen

militairen in vrijwillige dienstplicht, met uitzondering van zogenaamde tijdelijke en stop-loss militairen, en personen die deze dienst overeenkomstig vervullen

- geldig voor normale en snelle reizen

14. 78% - Kinderen tot 4 jaar

kinderen tot 4 jaar met een eigen zitplaats

- geldig voor normale en snelle reizen

15. 78% - Blinde burgerslachtoffers van militaire operaties

blinde burgerslachtoffers van militaire operaties die worden geacht niet zelfstandig te kunnen wonen

- geldig voor normale en snelle reizen

16. 78% - Gehandicapte studenten

studenten (tot 26 jaar) met een beperking of handicap, voor vervoer van hun woon- of verblijfplaats naar:

kinderopvang, school, middelbaar onderwijs, zorg- of onderwijsinstelling, onderwijsinstituut, speciaal onderwijsinstelling, revalidatiecentrum, sociale zorginstelling, ondersteuningscentrum, gezondheidsinstelling, kliniek voor psychologische en pedagogische zorg, waaronder verblijf in speciale klinieken en op revalidatieafdelingen - inclusief retourreis

- geldig voor normale en snelle reizen

17. 51% - Blinde personen

blinde personen die worden geacht niet zelfstandig te kunnen wonen

- geldig voor snelle reizen

18. 51% - Veteranen

veteranen en andere in aanmerking komende personen als gepensioneerden, invaliden en andere personen die een pensioen of gezinsbijslag ontvangen

- geldig voor normale en snelle reizen

19. 51% - Anti-communistische oppositieactivisten en mensen die om politieke redenen worden onderdrukt

- geldig voor normale en snelle reizen

20. 49% - Personen die niet zelfstandig kunnen wonen

personen die niet zelfstandig kunnen wonen, met uitzondering van blinde personen die worden geacht niet in staat te zijn zelfstandig te kunnen wonen

- geldig voor normale reizen

21. 37% - Kinderen ouder dan 4 jaar

kinderen ouder dan 4 jaar tot aan het begin van de leerplicht

- geldig voor normale en snelle reizen

22. 37% - Blinde personen 

blinde personen die niet worden geacht niet in staat te zijn om zelfstandig te kunnen wonen

- geldig voor normale en snelle reizen

23. 37% - Gehandicapte veteranen

gewonde veteranen die een invalidepensioen krijgen voor verwondingen of ziekten als gevolg van deelname aan activiteiten in het buitenland

- geldig voor normale en snelle reizen

24. 37% - Oorlogsinvaliden

- geldig voor normale en snelle reizen

25. 37% - Personen die niet zelfstandig kunnen wonen

personen die niet zelfstandig kunnen wonen, met uitzondering van blinde personen die worden geacht niet in staat te zijn zelfstandig te kunnen wonen

- geldig voor snelle reizen