Bedrijfsgegevens

Uitgever

FlixMobility GmbH

Contact
Adres: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München
Tel: +31 (0) 858 881 843
E-mail: info@flixbus.de**

*(De gesprekskosten voor vaste en mobiele telefoonlijnen zijn afhankelijk van de individuele tarieven van aanbieders.)
** Momenteel kun je met al je vragen terecht bij onze klantenservice in het Duits en Engels.

Algemeen Directeur

André Schwämmlein
Arnd Schwierholz
Daniel Krauss
Jochen Engert

Handelsregister:
Kantongerecht München, HRB 197620

BTW-nr.:
DE 283764680

Verantwoordelijk voor de inhoud conform § 55 II RStV
Daniel Krauss
Birketweg 33
80639 München
E-Mail: info@flixbus.de**

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van deze pagina's is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7, lid 1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's onder de algemene wetten. Volgens § 8 tot 10 TMG zijn we als dienstverlener niet verplicht om toezicht te houden op doorgegeven of opgeslagen vreemde informatie of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie op grond van de algemene wetten blijven onverminderd van kracht. De aansprakelijkheid hiervoor is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat wij weet hebben van een specifieke schending. Na bekend worden van dergelijke schendingen zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Sinds 09-01-2016 geldt er een nieuwe EU-verordening (EU-verordening 524/2013), die online-retailers ertoe verplicht een link naar het zogenaamde OS-platform van de Europese Commissie op de eigen website beschikbaar te stellen. Deze internetsite van de Europese Commissie moet vanaf 15-02-2016 gereed zijn zodat zowel ondernemers als consumenten bij geschillen in verband met een onlinekoopovereenkomst of een onlinedienst de mogelijkheid hebben om een onlinegeschillenbeslechting te gebruiken. Het is de bedoeling dat de klachten doorgegeven via het OS-platform worden doorgestuurd aan de nationale arbitrage in het land van de onlineretailer.