Algemene voorwaarden whitelabel van FlixBus

1.    Inleiding

Flix SE (“FlixBus”) en diens wereldwijde dochterondernemingen bieden het grootste intercitybusnetwerk van Europa, waardoor miljoenen mensen elke dag hun bestemming kunnen bereiken. FlixBus voorziet in het zoeken en boeken van deze diensten op een website of in de vorm van een mobiele applicatie, ontworpen om eindgebruikers (“Klanten”) in staat te stellen de website te bezoeken.

FlixBus biedt Klanten ook de mogelijkheid om vervoersdiensten over land van derden te boeken die worden aangeboden door externe vervoerders (“aanbiedingen van whitelabel-vervoerders”). In verband met de aanbiedingen van whitelabel-vervoerders hebben Klanten de  mogelijkheid om een vervoersdienst over land te boeken naar een bepaalde bestemming binnen een selectie van vervoersbedrijven van derden die door FlixBus gemachtigd zijn om bepaalde reizen te publiceren en weer te geven op hun webportalen (dergelijke vervoersbedrijven over land, de “Vervoerders”). FlixBus maakt het boeken van aanbiedingen van whitelabel-vervoerders mogelijk via een website met het adres booking.FlixBus.com, of in de vorm van een mobiele applicatie, ontworpen om Klanten in staat te stellen de website te bezoeken (samen het “whitelabel-platform”).

De toepasselijkheid van een aanbieding van een whitelabel-vervoerder wordt aangegeven door middel van een doorverwijzing naar het whitelabel-platform.

Deze algemene voorwaarden regelen de toegang van klanten tot het whitelabel-platform en de voorwaarden van de diensten die FlixBus en diens partners leveren met betrekking tot het boeken van aanbiedingen van whitelabel-vervoerders op het whitelabel-platform.

2    Gebruik van de diensten

2.1 Vervoersdiensten over land

Met betrekking tot de aanbiedingen van whitelabel-vervoerders die op het whitelabel-platform worden gepubliceerd, biedt FlixBus geen enkele vervoersdienst aan de Klanten aan. De Vervoerder is de enige partij die de vervoersdienst over land aanbiedt, en is derhalve verantwoordelijk voor de vervoersdienst, de ticketverkoop en de voorwaarden en overeenkomst met betrekking tot het vervoer en de ticketverkoop.

FlixBus is geen contractuele partner met betrekking tot aanbiedingen van whitelabel-vervoerders en de vervoersdiensten over land verbonden aan de aanbiedingen van whitelabel-vervoerders, en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor een dergelijke overeenkomst.

Klanten erkennen dat de ticketverkoop, het boeken van stoelen voor een vervoersdienst en het uitvoeren van de vervoersdiensten daarom onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden (“AV”) van de betreffende vervoerder, die worden geaccepteerd bij het boeken van een aanbieding van een whitelabel-vervoerder.

FlixBus-vouchers (ongeacht of deze de vorm hebben van tegoedbonnen, kortingsbonnen of InterFlix-vouchers) zijn niet inwisselbaar voor aanbiedingen van whitelabel-vervoerders.

2.2 Instellen van het whitelabel-platform

Voor de exploitatie van het whitelabel-platform maakt FlixBus gebruik van een externe partner, Distribusion Technologies GmbH, gevestigd in Duitsland (“Distribusion”). Distribusion ontwikkelt en beheert een wereldwijd distributiesysteem (GDS) voor tickets voor vervoer over land, dat onder meer bestaat uit de levering van inhoud voor vervoer over land, de technische levering van een oplossing voor een whitelabel-platform met als doel de afrekening, betalingsverwerking en facturering van klanten. FlixBus gebruikt de diensten van Distribusion in een zogenaamde “whitelabel-oplossing” voor de technische levering van de inhoud van de aanbieding van de whitelabel-vervoerder en de verwerking van boekingen van de aanbieding van de whitelabel-vervoerder.

2.3 Verstrekte informatie

Klanten moeten ervoor zorgen dat zij waarheidsgetrouwe, geldige en actuele informatie verstrekken tijdens het gebruik van het whitelabel-platform. FlixBus en/of diens dienstverleners behouden zich het recht voor om op elk moment alle of een deel van de informatie te verifiëren met het oog op transparantie en het opsporen van fraude.

In het geval dat Klanten een stoel willen reserveren voor een minderjarige die alleen reist, dienen Klanten op de hoogte te zijn van, de mogelijkheid te verifiëren met, en te werk te gaan volgens de algemene voorwaarden (AV) van de vervoerder, die tijdens het boekingsproces kunnen worden ingezien.

3.    Prijzen en betalingen

3.1 Prijzen en toeslagen

Met betrekking tot de aanbieding van vervoersdiensten over land van de whitelabel-vervoerder, worden de kosten die van toepassing zijn op de vervoersvoorwaarden (prijs) per passagier naar eigen goeddunken van de vervoerder of diens partner vastgesteld.

3.2 Betaling

Naast het gebruik van de diensten onder artikel 2.1 door FlixBus, zal Distribusion ook als samenwerkingspartner van de vervoerder fungeren. Als u klachten of vragen hebt over de betaling van een aanbieding van een whitelabel-vervoerder, neem dan contact op met de klantenservice van FlixBus. We zullen uw klacht of vraag doorsturen naar Distribusion.

Bij de aankoop van een busticket op het whitelabel-platform, betalen Klanten het bedrag van het ticket aan de uitgever van het ticket van wie Klanten het ticket hebben gekocht en, indien van toepassing, servicekosten bovenop de prijs van het ticket (“servicetoeslag”). De servicetoeslag (indien van toepassing) wordt aan de Klant getoond voordat een ticket wordt geboekt.

Als u een aanbieding van een whitelabel-vervoerder die u al hebt geboekt, wilt annuleren, raadpleeg dan de onderstaande annuleringsregels onder artikel 4.

3.3 Betaalmethoden

Aanbiedingen van whitelabel-vervoerders op het whitelabel-platform kunnen via de onderstaande betaalmethoden worden betaald:

•    Creditcards (Mastercard/Visa)
•    Google Pay

Als de betaling wordt gedaan met een creditcard of Google Pay, wordt de rekening van de Klant bij het voltooien van de boeking in rekening gebracht. De naam en de creditcardgegevens van de kaarthouder worden door Distribusion doorgegeven aan diens betalingsdienstaanbieder, Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Nederland.

4.    Annuleringsbeleid

In geval van annulering van de geboekte vervoersdienst door de vervoerder heeft de Klant in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en/of de AV van de vervoerder het recht om van de vervoerder de terugbetaling van het betaalde bedrag en/of andere rechten tegen de vervoerder op grond van dergelijke wetgeving te eisen. Details worden uiteengezet in de AV van de vervoerder. Met betrekking tot aanbiedingen van whitelabel-vervoerders is FlixBus niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de terugbetaling van enig bedrag, of voor enige schade of winstderving of voor het organiseren van alternatieve of vervangende vervoersdiensten.
 
Bij annulering door de Klant zijn de annuleringsrechten onderworpen aan de algemene voorwaarden (AV) van de desbetreffende vervoerder, die bij de boeking worden verstrekt. Niettemin kan de (eventuele) servicetoeslag door FlixBus worden ingehouden.  

Voor vervoerders die online annulering en/of herboeking van tickets toestaan, zijn deze operaties alleen beschikbaar op basis van de AV van de vervoerder. Voor zover online annulering mogelijk is op basis van de AV van de vervoerder, kan annulering worden uitgevoerd via de link in de boekingsbevestiging met betrekking tot de aanbieding van de whitelabel- vervoerder.

5.    Persoonsgegevens

In het kader van het gebruik van het whitelabel-platform door klanten, kunnen FlixBus en/of Distribusion enkele persoonsgegevens, die door klanten worden verstrekt, verzamelen en verwerken. Bij het gebruik van het platform erkennen en accepteren Klanten de verwerking van hun persoonsgegevens door FlixBus en Distribusion in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van het Privacybeleid van het whitelabel-platform.

6.    Gebruik van het whitelabel-platform

FlixBus verleent Klanten een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om het whitelabel-platform en de diensten te gebruiken, voor persoonlijk en privégebruik van Klanten, op een niet-commerciële basis en in overeenstemming met de doeleinden van het whitelabel-platform en de diensten.

Het is Klanten verboden om het whitelabel-platform en de diensten en hun inhoud op een andere manier te gebruiken of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FlixBus. Het is Klanten met name verboden om:
-    het whitelabel-platform te gebruiken voor enig commercieel of op winst gericht gebruik;
-    het whitelabel-platform, de diensten en de inhoud te reproduceren, te wijzigen, bij te werken, te distribueren, openbaar te maken en te verspreiden, tenzij FlixBus hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend;
-    decompilatie of reverse-engineering toe te passen op het whitelabel-platform of de diensten; of
-    de gegevens van het whitelabel-platform te extraheren of proberen te extraheren (bijvoorbeeld door gebruik te maken van dataminingrobots of een andere vergelijkbare tool voor gegevensverzameling en/of het uitvoeren van “screen scraping”).

7.    Rol van FlixBus

Het platform vormt een online platform waarop Klanten rechtstreeks een vervoersdienst over land kunnen boeken die wordt aangeboden door een specifieke vervoerder die op het whitelabel-platform vermeld wordt. Door middel van het whitelabel-platform kunnen transacties voor vervoersdiensten over land tussen de Klant en de vervoerder worden gerealiseerd, maar FlixBus is geen contractuele partner met betrekking tot een aanbieding van een whitelabel-vervoerder en/of de vervoersdiensten over land die verbonden zijn aan de aanbiedingen van whitelabel-vervoerders. Door gebruik te maken van het whitelabel-platform en deze algemene voorwaarden te aanvaarden, erkennen Klanten dat FlixBus geen partij is bij enige overeenkomst die tussen Klanten en vervoerders wordt aangegaan.

FlixBus verstrekt geen enkele vervoersdienst en handelt niet in de capaciteit van een vervoerder. De rol van FlixBus is beperkt tot het vergemakkelijken van de toegang tot het whitelabel-platform en kan daarom als tussenpersoon niet aansprakelijk worden gesteld voor het daadwerkelijk plaatsvinden van een vervoersdienst over land, en is met name niet verantwoordelijk voor:

  • foutieve informatie gecommuniceerd door de vervoerder met betrekking tot de vervoersdienst over land;
  • annulering of wijziging van een dienst door een Klant of een vervoerder;
  • het niet betalen van een servicetoeslag door een Klant;
  • het gedrag van Klanten tijdens, voor of na de levering van de dienst.

FlixBus heeft geen controle over het gedrag van Klanten en vervoerders op het whitelabel-platform. FlixBus is geen eigenaar, exploitant, leverancier of beheerder en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de staat van de voertuigen die de geboekte vervoersdienst over land uitvoeren.

De vermelding van een vervoerder op het whitelabel-platform of op andere websites van FlixBus vormt geen aanbeveling of goedkeuring van de kwaliteit, het niveau van dienstverlening, kwalificatie of type vervoersdiensten van een vervoerder (of diens faciliteiten, locaties, voertuigen, (hoofd- of neven-)producten of diensten) en mag niet als zodanig worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

FlixBus aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige communicatie van of met de vervoerder op of via het whitelabel-platform. U kunt geen rechten tegen FlixBus doen gelden op grond van verzoeken aan, communicatie met de vervoerder of van eventuele bevestigingen van de vervoerder met betrekking tot de ontvangst van een bericht of van een verzoek van de Klant. FlixBus kan niet garanderen dat verzoeken aan of berichten naar of van de vervoerder (op een tijdige manier) zullen worden gelezen, beantwoord, ontvangen, vervuld, uitgevoerd of aanvaard.

8.    Werking, beschikbaarheid en functionaliteiten van het platform

FlixBus en diens dienstverleners proberen het whitelabel-platform te allen tijde toegankelijk te houden. De toegang kan echter tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, worden opgeschort vanwege technisch onderhoud, migratie- of updatewerkzaamheden of andere technische problemen met betrekking tot het whitelabel-platform, de internettoegang of het internet in het algemeen.

FlixBus behoudt zich het recht voor om tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk, individueel of in het algemeen de toegang tot het whitelabel-platform of de functies ervan te wijzigen of op te schorten.

9.    Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze AV zijn geschreven in het Nederlands en onderworpen aan de Duitse wetgeving.

De bevoegde rechtbank voor geregistreerde handelaren en rechtspersonen, alsmede voor natuurlijke personen van wie de woonplaats of gewone verblijfplaats op het tijdstip van de betrokken rechtsvordering niet bekend is, is München.

10.    Contactgegevens

Voor vragen met betrekking tot de vervoersdiensten over land kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende vervoerder. Voor vragen met betrekking tot het algemene gebruik van het whitelabel-platform en het betalingsproces, kunnen Klanten contact opnemen met de Klantenservice van FlixBus. Vragen of klachten met betrekking tot betalingen zullen voor de juiste ondersteuning doorgestuurd worden naar Distribusion.