You are here

Algemene bedrijfs- en vervoersvoorwaarden van FlixBus

Datum: 31 maart 2017

1 Toepassing

De Algemene Voorwaarden Personenvervoer zijn van toepassing op boekingen van reizen en het vervoer van passagiers met het vervoersnetwerk dat geëxploiteerd wordt door FlixBus. Het doel van de voertuigen is personenvervoer.

2 Contractant

2.1 Contractant voor Reisboekingen

De Contractant voor Reisboekingen (verkoper van tickets) en het gebruik van de online portals is FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, hierna te noemen FlixMobility.

2.2 Contractant voor Personenvervoer

De Contractant voor het desbetreffende vervoerscontract is de vervoerder die tijdens het boekingsproces nader wordt omschreven. Vervoerders zijn de concessiehouders van de desbetreffende routes. Hieruit volgt dat de Contractanten voor het vervoer van passagiers ofwel de FlixCompanies zijn (2.2.1), ofwel de samenwerkende partners (2.2.2).

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op vervoer in bepaalde bussen die toebehoren aan de vervoerder. Het rechtstreekse vervoer vindt plaats via een partneronderneming in opdracht van één van de vervoerders.

2.2.1 FlixCompanies zijn de volgende ondernemingen:

 • FlixBus DACH GmbH
 • FlixBus CEE GmbH
 • FlixBus Italia S.r.l.
 • FlixBus France SARL
 • FlixBus B.V.
 • FlixMobility GmbH
 • FlixBus Danmark ApS 
 • FlixBus Sverige AB

In het geval dat de vervoerders FlixCompanies zijn, gelden hiervoor tevens de volgende Voorwaarden.

2.2.2 Samenwerkende partners zijn de volgende ondernemingen:

In het geval dat de vervoerders samenwerkende partners zijn, gelden voor deze ondernemingen slechts hun eigen Voorwaarden. Deze documenten kunnen worden ingezien op de websites van de bovengenoemde samenwerkende partners. Graag attenderen wij u op het feit dat deze documenten alleen in het Engels beschikbaar zouden kunnen zijn.

De samenwerkende partners voeren geen personenvervoer uit onder het merk FlixBus, behalve op de aansluiting 96 Wenen – Graz en de aansluiting X96 Wenen Airport – Graz, welke lijnen worden geëxploiteerd door Dr. Richard Linien & Co KG.

3 Recht op het uitvoeren van Personenvervoer

3.1 Het recht om personen te vervoeren bestaat in het geval waarin een vervoerscontract is afgesloten en voor zover een vervoersplicht bestaat in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Personenvervoer (Personenbeförderungsgesetz, PBefG) en de bepalingen die gelden voor het besluit betreffende de Algemene Voorwaarden voor Vervoer met Tram en Bus en Lijndiensten met Motorvoertuigen (VO-ABB).

3.2De boekingsbevestiging (zie onderdeel 5.1) geeft de passagier het recht om vervoerd te worden tussen het vertrekpunt en de plaats van bestemming zoals vermeld op het vervoersbewijs. Het later opstappen of vroeger uitstappen is vanwege wettelijke bepalingen niet toegestaan.

3.3 In het geval van boekingen aan boord van een voertuig bestaat slechts een vervoersplicht wanneer er voldoende zitplaatsen beschikbaar zijn voor de gehele reis.

3.4 Wanneer een bus wordt verzocht te stoppen, bestaat alleen een vervoersplicht wanneer een reis geboekt was van of naar de betreffende halte binnen de overeenkomende reserveringstermijn. Deze haltes op afroep worden als zodanig aangegeven in de desbetreffende dienstregelingen. De overeenkomende reserveringstermijnen worden aangegeven in de betreffende dienstregelingen.

4 Commercieel gebruik van de webportal

4.1 Prijsvergelijkingspagina’s kunnen een schriftelijke overeenkomst aangaan met FlixMobility, waarin FlixMobility de pagina’s toestaat prijzen, alsmede dienstregelingen van FlixMobility te ontvangen, te verwerken en te publiceren.

4.2 Het is niet toegestaan de webportals van FlixMobility te gebruiken voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden. Het gebruik van geautomatiseerde systemen om gegevens uit deze website te filteren voor commercieel gebruik (het zogenaamde "screen scraping") is niet toegestaan. FlixMobility behoudt zich het recht voor maatregelen te nemen tegen overtredingen.

5 Tickets, Vervoerskosten

5.1 De beschreven vervoerskosten moeten worden betaald in ruil voor het vervoer. FlixMobility geeft hiervoor tickets uit. De boekingsbevestiging, afgedrukt of in elektronische vorm (PDF-bestand) weergegeven, alsmede een geldige identificatie via een foto, wordt als ticket beschouwd. Indien een boeking aan boord van een voertuig is gemaakt, kan de handgeschreven of afgedrukte bon als aankoopbewijs en als boekingsbevestiging beschouwd worden. Er wordt per passagier en per reis een ticket uitgegeven. Verbindingen met een transfer (overstap) worden beschouwd als één reis. De voor- en achternaam van de passagier, alsmede de geboortedatum indien van toepassing, moeten worden ingevuld tijdens het boekingsproces. De naam van de passagier wordt gekoppeld aan de lijst van boekingen die wordt weergegeven op de mobiele telefoon van de chauffeur of het personeel van het busstation. Op basis van de bestaande boekingssituatie kan worden bepaald of er een vervoersplicht is. Dit proces wordt bij voorkeur tot stand gebracht door het ticket te scannen.

5.2 De passagier is verplicht voorafgaand aan vertrek een boeking te doen. Alleen met een geldige boekingsbevestiging kan de passagier toegang krijgen to het passagiersgedeelte van het voertuig.

5.2.1 Reizen kunnen online worden geboekt bij de webportals, via de smartphone-apps van FlixMobility, telefonisch, bij kantoren van partners, aan boord van het voertuig (tegen standaardtarieven) en bij een aantal bemande busstations. Boekingen aan boord van het voertuig zijn alleen mogelijk als er voldoende zitplaatsen beschikbaar zijn voor de gehele reis. Om deze reden wordt een reservering (online, via een app of een boekingskantoor) aangeraden.

5.2.2 Een boekingsbevestiging (ordergegevens) wordt opgeslagen, kan worden opgeroepen via de homepage en kan tevens per e-mail worden verzonden naar de passagier.

5.2.3 Elke passagier met een geldig ticket heeft recht op een zitplaats. Het reserveren van een specifieke zitplaats is niet mogelijk. In alle voertuigen kunnen zitplaatsen vrij gekozen worden. Reizigers met kinderen en mensen met een lichamelijke beperking mogen voorkeursplaatsen aangeven.

5.3 Online tickets kopen:

5.3.1 De weergave van producten in de webshop, die toegankelijk is via het internet en de smartphone-app, vormt geen wettelijk bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus die potentiële passagiers aanspoort om boekingen te plaatsen. Door te klikken op de knop "Boeken" / "Betalen", wordt een bindende boeking voor de producten in het winkelmandje geplaatst. Er wordt per passagier en per reis een ticket uitgegeven. Verbindingen met een transfer (overstap) worden beschouwd als één reis. Er wordt direct na het indienen van de boeking een ontvangstbevestiging verzonden via een automatisch e-mailbericht. Het vervoerscontract wordt pas als afgesloten beschouwd als FlixMobility de boeking heeft aanvaard door een orderbevestiging te versturen. Deze orderbevestiging kan worden verstuurd samen met de automatische bevestiging per e-mail of via een apart gestuurd vervolgbericht.

5.3.2 Ondanks de huidige technologie kan niet worden gegarandeerd dat de overdracht van gegevens via het internet op een foutloze en/of een permanent toegankelijke manier zal verlopen. Het is niet mogelijk om computerprogramma's (software) en gegevensverwerkingssystemen (hardware) te ontwikkelen en beheren die op een geheel foutloze manier functioneren en die alle onvoorspelbare factoren uitsluiten die zich kunnen voordoen met het medium 'internet'. FlixMobility kan derhalve geen enkele garantie geven voor de constante ononderbroken beschikbaarheid van zijn website en technische systemen. Met name de technische aspecten van het internet zorgen ervoor dat de constante beschikbaarheid van online boekingsmogelijkheden niet kan worden gegarandeerd. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op lagere prijzen of kortingen wanneer het systeem vanwege technische problemen pas na enige tijd opnieuw beschikbaar is (bijv. verkoopperiode die verder naar voren schuift).

5.3.3 Er dient opgemerkt te worden dat de wettelijke bepalingen betreffende rechten om boekingen te annuleren in geval van contracten op afstand niet van toepassing zijn op vervoerscontracten die online door middel van verkoop of afstand zijn afgesloten, en in geval de operator zich verbindt om na het afsluiten van het contract de dienst te verlenen op een specifiek tijdstip of binnen een bepaalde periode. Dit wijkt af van de online postorderhandel. Onze voorwaarden met betrekking tot annuleringen blijven echter onaangetast door bovengenoemde bepaling.

5.4 Bemande verkooppunten

Verkoopkantoren, ticketkantoren en de klantenservice van FlixGesellschaften kunnen uw boeking maken of een boekingsvergoeding annuleren.

5.5 Vervoerskosten:

5.5.1 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het boeken van alle prijsklassen of prijsquota met betrekking tot een bepaalde vorm van boeken. Kortingen en met name acties zijn slechts gedeeltelijk online te boeken.

5.5.2 Voor gereduceerde vervoersprijzen gelden specifieke boekingsvoorwaarden. De publicatie van tariefvoorwaarden betreffende de afzonderlijke routes zal op dit punt de doorslag geven.

5.5.3 Voor reizen binnen Denemarken kunnen studenten, kinderen en 65-plussers tegen een gereduceerd tarief reizen. Wij attenderen u op het feit dat, wanneer u een ticket boekt tegen een gereduceerd tarief en hiermee reist, u de buschauffeur bij het instappen een geldig ID-bewijs moet laten zien.  Tickets die door klanten in de categorieën kinderen, studenten en 65-plussers worden geboekt, zijn alleen geldig op vertoon van het vereiste ID-bewijs . Indien het vereiste ID-bewijs niet aan de chauffeur kan worden getoond, is uw ticket met gereduceerd tarief niet geldig, en hebt u een nieuw ticket met reguliere prijs nodig om aan boord te mogen.
Danske værnepligtige kan rejse gratis ved at fremvise den relevante dokumentation og bevis på aktiv værnepligt. En pladsreservation er nødvendig, og reservationen skal udføres via service@flixbus.nl

6 Betaling en vouchers

6.1 Er kunnen verschillende betaalmethodes worden gebruikt om bedragen voor tickets te voldoen, afhankelijk van de manier van boeken:

 • Online: PayPal, automatische incasso, creditcard (Mastercard/Visa), SofortÜberweisung (directe overschrijving), iDeal, Postfinance. Tijdens alle boekingen behouden wij ons het recht voor om bepaalde betaalmethodes uit te sluiten en klanten te wijzen op andere betaalwijzen.
 • Aan boord van de voertuigen: Contant
 • Bij partnerkantoren: Contant of indien mogelijk: EC-kaart, creditcard (Mastercard/ Visa)
 • Bij busstations: Contant of indien mogelijk: EC-kaart, creditcard (Mastercard/ Visa)
 • Telefonisch: Creditcard (Mastercard/ Visa)

6.2 Speciale voorwaarden bij betalingen via automatische incasso en creditcard:

6.2.1 Aankopen via automatische incasso; incassomachtiging; verwerkingskosten in geval van retourneringen.

6.2.1.1 Een Duitse bankrekening (IBAN en BIC) is vereist voor betalingen via automatische incasso, in combinatie met voor- en achternaam, adres en geboortedatum van de passagier; dit om de passagier gemakkelijk te kunnen identificeren. In geval van aankopen via een automatische incasso is het bedrag direct opeisbaar door een overschrijving te verrichten vanaf een bankrekening bij de kredietinstelling die aangegeven wordt tijdens het boekingsproces. De betaling wordt geïncasseerd door onze externe partner BillPay GmbH. Betalingen via automatische incasso's worden over het algemeen binnen 5 dagen na de boeking van de bankrekening van de klant afgeschreven. Het crediteursidentificatienummer van BillPay GmbH is DE19ZZZ00000237180. Klanten worden op een later tijdstip via e-mail geïnformeerd over de machtigingsreferentie en ze ontvangen tevens een kopie van de schriftelijke machtiging. Hierbij wordt klanten tevens verzocht deze schriftelijke machtiging te ondertekenen en te retourneren naar BillPay GmbH. In deze gevallen geven klanten een SEPA incassomachtiging af aan BillPay GmbH die wordt gebruikt om openstaande betalingen in te innen en de financiële instelling van de klant de opdracht te geven om de automatische incasso af te schrijven. Opmerkingen: Binnen 8 weken na de afschrijving kunnen klanten om een retournering van het afgeschreven bedrag verzoeken. De overeengekomen voorwaarden met hun financiële instelling is van toepassing in deze context. De uitstaande vorderingen blijven hetzelfde, ook in geval van een retournering. U kunt meer informatie vinden op www.billpay.de/sepa. Tenminste één dag vóór het einde van de betalingstermijn ontvangen klanten informatie over het innen van de automatische SEPA-incasso via het e-mailadres dat zij tijdens het boekingsproces hebben opgegeven. In geval dat de betaalrekening niet voldoende saldo heeft, zal de kredietinstelling die de rekening beheert, niet verplicht zijn om de betaling toch uit te voeren. Deelbetalingen zijn niet mogelijk binnen het systeem voor automatische incasso's.

6.2.1.2 Het gebruik van automatische incasso als betaalmethode is niet beschikbaar voor alle aanbiedingen. Tevens dient er onder andere een succesvolle kredietcontrole te hebben plaatsgevonden via BillPay GmbH en een Duitse betaalrekening. Mocht het klanten die speciale aanbiedingen geboekt hebben, toch toegestaan zijn om na een kredietcontrole via automatische incasso te betalen, wordt de betaling afgehandeld in samenwerking met BillPay GmbH. Wij dragen onze vorderingen aan dit bedrijf over. In dit geval mogen klanten alleen betalingen doen met bevrijdend effect voor BillPay GmbH. Desalniettemin blijven wij verantwoordelijk voor alle vragen van klanten (bijv. over goederen, levertijden, verzending), retouren, klachten, herroepingen, annuleringen en vouchers, zelfs in geval van retourneringen via BillPay. De algemene voorwaarden van BillPay GmbH www.billpay.de zijn van toepassing.

6.2.1.3 Klanten bevestigen dat zij betalingen via automatische incasso mogen uitvoeren door de gegevens van hun betaalrekening te verstrekken. Deze betaalrekening zal voor de betaling worden gebruikt en deze dient voldoende saldo te bevatten. Retourneringen vereisen veel tijd en moeite voor zowel FlixBus DACH en BillPay GmbH. In geval van een retournering (ten gevolge van onvoldoende saldo op de betaalrekening vanwege beëindiging hiervan of ten gevolge van een niet-geautoriseerde herroeping door de rekeninghouder), geven klanten hierbij hun toestemming aan BillPay om de automatische incasso voor de betalingsverplichting een tweede keer in te dienen. In dit geval zijn klanten verplicht om de kosten te betalen die in rekening worden gebracht voor de retournering aan de bank. Passagiers krijgen de gelegenheid om te bewijzen dat er minder of geen kosten betrokken zijn bij de terugboeking. Gezien de moeite en de onkosten van retourneringen en om verwerkingskosten te vermijden, raden wij klanten aan om automatische incasso's niet terug laten storten in geval van een herroeping of annulering van het aankoopcontract of in geval van retouren of klachten. In deze gevallen draaien wij de transactie terug door stornering van het bedrag in kwestie, e.e.a. conform voorafgaande overeenstemming. Wij behouden ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor schade die veroorzaakt wordt door de vertraging.

6.2.2 Aankopen via creditcard

6.2.2.1 Bij aankopen via creditcard wordt het bedrag van de bankrekening van de klant afgeschreven zodra de boeking is voltooid. Met een betaling via creditcard geven klanten ten tijde van de boeking hun kredietinstellingen de opdracht om FlixMobility of zijn geautoriseerde derden te informeren over de namen en het adres van de klant in geval van een terugboeking, om zo FlixMobility in staat te stellen de vordering voor de betaling uit te voeren.

6.2.2.2 Passagiers zijn verplicht de bankkosten te betalen in geval van een terugboeking die te maken heeft met een betaling via creditcard. Annuleringskosten of extra kosten voor het wijzigen van een boeking kunnen ook in rekening worden gebracht. Passagiers krijgen de gelegenheid om te bewijzen dat er minder of geen kosten betrokken zijn bij de terugboeking. In geval van terugboekingen kan het zijn dat klanten tijdelijk of permanent geen betalingen meer met de creditcard mogen doen.

6.2.3 Als er tevergeefse aanmaningen hebben plaatsgevonden door FlixMobility, zullen vorderingen worden overgedragen aan een externe dienstverlener voor verdere verwerking. FlixMobility mag voor dit doel alle benodigde persoonlijke gegevens van de debiteuren aan deze externe dienstverlener verstrekken.

6.2.4 Verrekeningen; retentierecht

6.2.4.1 Klanten hebben alleen recht op een verrekening wanneer hun tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld en door ons erkend en niet betwist worden. Bovendien hebben zij slechts een retentierecht indien en voor zover de tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

6.2.4.2 In het geval dat klanten in verzuim zijn betreffende hun betalingsverplichtingen, zijn alle bestaande vorderingen van dezelfde contractuele relatie met onmiddellijke ingang verschuldigd.

6.2.5 Betaalkosten

6.2.5.1 Bij de in de webshop vermelde totaalprijs voor een ticket zijn eventuele betaalkosten inbegrepen die worden geheven door externe aanbieders voor de door u gekozen betaalmethode. Deze kosten, alsmede de wettelijk verplichte BTW, zijn voor uw rekening.

6.2.5.2 Voor klanten die een betaalmethode kiezen waaraan kosten verbonden zijn, geldt een vergoeding van 2,1% (plus BTW) van de totale waarde van het winkelmandje. Voor ieder land is tenminste één gratis en één algemeen gebruikte betaalmethode beschikbaar.

6.3 Het inwisselen van vouchers:

6.3.1 Per boeking mag maximaal 1 voucher worden ingewisseld. Vouchers mogen alleen online of via onze partnerkantoren worden ingewisseld.

Vouchers met een geldwaarde, de zogenaamde waardebonnen, kunnen worden ingewisseld voor het gehele winkelmandje.

Kortingscouponnen met een waarde in procenten of vouchers voor een gratis rit kunnen alleen worden ingezet voor de vervoersprijs op het ticket. Aanvullende diensten (bijv. servicekosten, extra kosten voor fietsen of bagage) kunnen niet worden verrekend met de bovengenoemde soorten vouchers.

6.3.2 De voucher-acties uitgevoerd door FlixMobility in het kader van marketingactiviteiten en het gebruik van vouchers zijn beperkt tot 3 vouchers per persoon. Indien een persoon meer dan 3 vouchers van dezelfde actie wil inwisselen, kan FlixMobility alle boekingen boven de eerste 3 tickets annuleren. Van deze regeling kan worden afgeweken in het kader van speciale aanbiedingen.

6.3.3 De geldigheid van vouchers die gratis worden verstrekt in het kader van marketingactiviteiten of als een teken van goodwill, zal verstrijken nadat het eerste boekingsproces is afgerond.

6.3.4 Het commercieel gebruik en met name de doorverkoop van vouchers is niet toegestaan en zal worden beboet door FlixMobility door tickets te blokkeren en/of door een schadevergoeding te eisen.

6.3.5 Een eventueel saldo op een voucher kan niet in contanten worden uitbetaald.

6.3.6 In geval van fraude, een poging tot bedrog of een vermoeden van andere illegale activiteiten die betrekking hebben op de aankoop, inwisseling of overdracht van een cadeau-voucher, behoudt FlixMobility zich het recht voor het betreffende klantcontact stop te zetten en/of een alternatieve betaalmethode te eisen en/of de voucher ongeldig te verklaren. Verzoeken om een dergelijke ongeldige voucher toch in te wisselen, zullen niet door FlixMobility in behandeling worden genomen.

6.3.7 In geval van fraude, een poging tot bedrog of een vermoeden van andere illegale activiteiten die betrekking hebben op de aankoop, inwisseling of overdracht van een cadeau-voucher, behoudt FlixMobility zich het recht voor aangekochte tickets geheel of gedeeltelijk te annuleren via het inwisselen een dergelijk voucher.

6.4 Inwisselen van Interflix vouchercodes

6.4.1 Per boeking mag maximaal één vouchercode worden ingewisseld. De vouchercodes worden automatisch binnen 48 uur geactiveerd en kunnen alleen online of bij onze partnerkantoren worden ingewisseld.

6.4.2 De vouchercodes kunnen binnen 3 maanden worden ingewisseld.

6.4.3 Het is alleen mogelijk om een rechtstreekse verbinding te boeken, behalve een heenreis en retourreis. Het startpunt hoeft niet het eindpunt te zijn.

6.4.4 De vouchers zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

6.4.5 Boekingen kunnen alleen worden gewijzigd via de klantenservice. Annulering is uitgesloten.

6.4.6 Het commercieel gebruik en met name de doorverkoop van vouchers is niet toegestaan en zal worden beboet door FlixMobility door tickets te blokkeren en/of door een schadevergoeding te eisen.

6.4.7 Een eventueel saldo op een voucher kan niet in contanten worden uitbetaald.

6.4.8 Elke voucher-rit wordt gescheiden en losgekoppeld van andere reizen.

6.4.9 De passagier heeft het recht de koopovereenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk ingediend worden.

7 Ongeldige tickets

De passagier moet zowel het ticket als een geldige foto-identificatie tonen indien hem dat gevraagd wordt door de medewerkers van FlixCompanies tijdens willekeurige kaartcontroles om de geldigheid van het ticket te controleren.

8 Hogere vervoerskosten

8.1 Passagiers zijn verplicht hogere vervoerskosten te betalen indien zij aan boord van een voertuig niet kunnen aantonen dat zij, ofwel vooraf ofwel tijdens het instappen, een zitplaats hebben geboekt voor de betreffende reis.

8.2 Passagiers die bij controle geen geldige boeking kunnen aantonen, zijn verplicht om hun juiste persoonlijke gegevens op te geven en zichzelf op verzoek te identificeren.

8.3 De hogere vervoerskosten bedragen twee keer de normale vervoersprijs voor de afstand die de passagiers hebben afgelegd, met een minimum van €60,00, plus het tarief voor de resterende afstand naar de bestemming van de passagiers. Indien passagiers de afgelegde afstand niet kunnen aantonen, wordt het beginpunt van de route gebruikt voor het berekenen van de hogere vervoerskosten.

8.4 De hogere vervoerskosten moeten direct betaald worden of, in andere gevallen, uiterlijk 2 weken na ontvangst van het schriftelijke betalingsverzoek. Na overschrijding van de betalingstermijn wordt een verwerkingsvergoeding van €5,00 in rekening gebracht voor ieder schriftelijk betalingsverzoek indien de passagier niet kan bewijzen dat geen of lagere verwerkingskosten zijn berekend.

8.5 FlixCompanies behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen.

9 Annulering

9.1 U kunt een boeking annuleren door een ander ticket te boeken (annuleren en nieuwe boeking) of door het ticket niet te gebruiken en vervolgens het ticket te laten terugbetalen conform onderdeel 9.6. Chauffeurs mogen boekingen niet voor u wijzigen of annuleren.

9.2 Een annulering gevolgd door een nieuwe boeking (bijv. route, vertrektijd, reisdatum) kan alleen worden uitgevoerd op websites van FlixBus of via partnerkantoren en ticketkantoren van FlixCompanies, tot 15 minuten vóór de geplande vertrektijd. Een retourreis wordt beschouwd als één boeking.

9.3 In geval van een annulering gevolgd door een nieuwe boeking, zal een gratis voucher verstrekt worden voor het bedrag van de vervoersprijs. Deze annuleringsvoucher is 12 maanden geldig en geeft de passagier recht op het maken van een nieuwe boeking ter waarde van de voucher binnen de genoemde termijn. Als de prijs van de nieuwe boeking hoger is dan de geannuleerde reis (de waarde van de voucher), moet het verschil nog voldaan worden. Als de prijs lager is, blijft het verschil op de annuleringsvoucher staan en kan het gebruikt worden voor een andere boeking. Deze bepalingen kunnen gewijzigd worden in geval van aanbiedingen die slechts beperkte tijd geldig zijn. Meer informatie hierover staat in de aparte voorwaarden voor aanbiedingen die via het webportal kunnen worden bekeken.

9.4 Voor elke annulering gevolgd door een nieuwe boeking wordt €1,00 in rekening gebracht per geannuleerde rit per passagier (annuleringskosten). De annuleringsvoucher wordt uitgegeven ter waarde van de ticketprijs, minus de onkosten van het annuleringsproces. Indien de naam van de passagier gewijzigd wordt, dient u het verschil te betalen indien de reis in de tussentijd duurder is geworden. Het telefoonnummer kan kosteloos gewijzigd worden. 

9.5 Indien een voucher met een tegoed wordt gebruikt voor een boeking, gelden dezelfde voorwaarden ook voor de nieuwe reis.

9.6 Indien een ticket voor een reis niet wordt gebruikt en wanneer de vervoerder één van de FlixCompanies is conform 2.2., wordt de vervoersprijs op verzoek teruggestort, minus €15,00 verwerkingskosten per passagier en per reis, voor zover de passagier niet kan aantonen dat er geen schadevergoeding of een lagere schadevergoeding is verrekend. De bewijslast om aan te tonen dat het ticket niet is gebruikt, ligt bij de passagier. Er wordt per passagier en per reis één ticket uitgegeven. Verbindingen met een transfer (overstap) worden beschouwd als één reis. Het schriftelijke verzoek mag op informele wijze ingediend worden. Dit dient te worden verzonden aan: service@flixbus.nl De verwerkingskosten worden beperkt tot een bedrag van €2,00 per passagier en per rit, plus eventuele bankoverschrijvingskosten, indien de vervoerder volgens 2.2 FlixBus DACH GmbH of FlixMobility GmbH is en indien het verzoek per omgaande of uiterlijk binnen een week nadat het ticket verloopt, is ingediend. Alle bovenstaande verwerkingskosten en mogelijke kosten voor bankoverschrijvingen worden niet in rekening gebracht als de gevraagde retournering te maken heeft met omstandigheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van FlixMobility of FlixCompanies. De voucher voor de vervoersprijs, minus de verwerkingskosten en mogelijke kosten voor bankoverschrijvingen, wordt uitsluitend overgemaakt op de bankrekening die de klant heeft gespecificeerd bij het maken van de boeking, of, indien betaald per creditcard, op deze creditcard-rekening.

9.7 Geen van de bovengenoemde verwerkingskosten, annuleringskosten of andere overdrachtskosten zijn van toepassing indien terugbetaling wordt aangevraagd om redenen die binnen de verantwoordelijkheid van FlixMobility of FlixCompanies liggen. Het tegoed van de vervoersprijs, minus eventuele verwerkingskosten of overdrachtskosten zal uitsluitend worden overgemaakt naar de rekening die de klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling of naar de creditcard indien de klant via creditcard heeft betaald.

10 Dienstregelingen

10.1 Wijzigingen in de goedgekeurde en gepubliceerde reistijden, -data, routes en tarieven zijn voorbehouden op grond van een goede reden, met name voor het uitvoeren van beslissingen door de vergunningsinstantie.

10.2 Indien de gepubliceerde routes in de dienstverlening zijn gemarkeerd met "nog officieel goed te keuren", is de vergunningsprocedure om de betreffende aansluitingen in de gepubliceerde dienstregeling op te nemen nog niet afgerond voor de routes in kwestie (aansluiting, halte, reisdag, tarief, etc.).

10.3 In geval van wijzigingen in de dienstregeling die van kracht worden na het afsluiten van het contract en wijzigingen waarvoor de vervoerder niet verantwoordelijk is (bijv. door langetermijneffecten van natuurrampen of permanente bouwterreinen), hebben passagiers niet het recht om schadevergoeding te eisen zo lang deze wijzigingen alleen slechts in mindere mate afwijken van de oorspronkelijk overeengekomen vertrek- en aankomsttijden, d.w.z. tot maximaal 2 uur. Aanzienlijke wijzigingen in de dienstregeling geven passagiers het recht het vervoerscontract kosteloos te beëindigen. Hiertoe wordt passagiers verzocht om contact op te nemen met de klantenservice:

 • Vanuit Duitsland en Zwitserland (Duitse telefoonlijn): +49 30 300 137 300
 • Vanuit Oostenrijk (Oostenrijkse telefoonlijn): +43 820 910 340
 • Vanuit Italië (Italiaanse telefoonlijn): +39 (02) 947 59 208
 • Vanuit Frankrijk (Franse telefoonlijn): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Vanuit Groot-Brittannië (Britse telefoonlijn): +44 1 78 82 98 784
 • Vanuit Kroatië (Kroatische telefoonlijn): +385 1 800 03 80
 • Vanuit Denemarken (Deense telefoonlijn): +45 70 210 888
 • Vanuit Zweden (Zweedse telefoonlijn): +46 850513750*

ofwel via e-mail: service@flixbus.nl. Passagiers hoeven in deze gevallen nog niet begonnen te zijn met hun reis. Overige passagiersrechten blijven onaangetast.

11 Begin van de reis

11.1 Passagiers wordt aangeraden 15 minuten voor aanvang van hun reis aanwezig te zijn bij het vertrekpunt.

11.2 Aanspraak op vervoer en de geboekte reis kan mogelijk vervallen wanneer passagiers niet aanwezig zijn op de geplande vertrektijd en -plaats voor de geboekte route.

11.3 Indien passagiers via SMS, e-mail of op een andere schriftelijke manier zijn geïnformeerd over een onredelijke vertraging in de reis, dan zal de aanspraak op vervoer slechts vervallen wanneer passagiers afwezig zijn vanaf de vertraagde vertrektijd, zoals vermeld in de SMS of e-mail.

11.4 De naam van de passagier wordt gekoppeld aan de lijst van boekingen die wordt weergegeven op de mobiele telefoon van de chauffeur of het personeel van het busstation. Op basis van de bestaande boekingssituatie kan worden bepaald of er een vervoersplicht bestaat. Dit proces wordt bij voorkeur tot stand gebracht door het ticket te scannen. In speciale gevallen moet de passagier zich kunnen identificeren op verzoek van de chauffeur of het buspersoneel, door de afgedrukte of elektronische (als PDF-bestand) boekingsbevestiging te laten zien, alsmede een door een overheidsinstelling uitgegeven identificatiemiddel met foto (identiteitskaart, paspoort of vergelijkbaar document).

12 Overstappen

12.1 Over het algemeen zijn de gepubliceerde dienstregelingen rechtstreekse verbindingen. In sommige gevallen is het nodig om over te stappen.

12.2 Indien een overstap ingepland is, garandeert FlixCompanies het verdere vervoer van de passagiers tot aan hun geboekte bestemming. In buitengewone gevallen biedt FlixCompanies alternatief vervoer wanneer een shuttlebus niet kan wachten op een vertraagde aansluiting. In sommige gevallen kan dit betekenen dat dit alternatieve vervoer door bussen van een andere maatschappij, een auto of met de trein kan plaatsvinden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaald soort vervoer. In het geval dat de bestemming ver weg is of er geen redelijke alternatieve verbindingen beschikbaar zijn, waardoor het noodzakelijk is om de reis de volgende dag te vervolgen, wordt passagiers de mogelijkheid geboden kosteloos in een middenklassehotel te verblijven.

12.3 De bovengenoemde regeling is alleen van toepassing op gevallen waarin directe aansluitingen zijn geboekt via FlixMobility. Wanneer passagiers losse routes boeken en deze combineren om zodanig een reis te vormen waarin overstappen gemaakt moeten worden, lopen zij het risico op een gemiste aansluiting. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangend vervoer of een hotelverblijf in deze gevallen. FlixMobility of FlixCompanies zullen echter hun uiterste best doen om passagiers te informeren over alternatieve aansluitingen.

12.4 Het overstappen op vervoersdiensten die niet worden geëxploiteerd door FlixCompanies kan niet worden gegarandeerd.

13 Algemene verplichtingen van passagiers

13.1 Instructies van chauffeurs en ondersteunend personeel moeten te allen tijde worden opgevolgd.

13.2 Chauffeurs en vervoersmedewerkers zijn gemachtigd personen uit te sluiten van vervoer indien zij zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs. Dit geldt ook voor passagiers die de veiligheid van medepassagiers op andere manieren in gevaar brengen of hun welzijn aanzienlijk benadelen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op vervangend vervoer in deze gevallen.

13.3 Het is niet toegestaan in de bus te roken. Dit verbod geldt ook voor e-sigaretten.

13.4 Passagiers zijn aansprakelijk indien zij verantwoordelijk zijn voor schade die wordt veroorzaakt op, in of aan de bus.

13.5 Passagiers die de bus vervuilen (met opzet of door grove nalatigheid) dienen schoonmaakkosten te vergoeden aan FlixCompanies van minimaal €100,00. Passagiers mogen bewijs leveren dat er geen schade is aangebracht of dat de bedoelde schade beduidend minder is dan het bovengenoemde vaste bedrag.

13.6 Vervoerders mogen het vervoerscontract zonder aankondiging annuleren in geval een passagier zich op storende wijze gedraagt en dat, ondanks een verbale waarschuwing, het niet langer mogelijk is voor de vervoerder en/of de medepassagiers om de reis voort te zetten. Dit geldt tevens in het geval de passagier zich niet houdt aan objectief gerechtvaardigde richtlijnen (zoals veiligheidsrichtlijnen). In dit geval is de vervoerder gerechtigd de vervoersprijs te behouden.

13.7 Alle passagiers zijn volgens de wet- en regelgeving verplicht om veiligheidsgordels te dragen, voor zover de bus hiermee is uitgerust.

14 Specifieke verplichtingen van passagiers betreffende internationale aansluitingen

14.1 Bij internationale routes zijn passagiers persoonlijk verantwoordelijk om zich aan de regels te houden betreffende paspoorten, visa, buitenlandse valuta, douane en gezondheid. Nadelen die voortvloeien uit de niet-naleving van deze regels, komen ten laste van de passagier, zelfs als deze regels na de boeking nog wijzigen.

14.2 Tijdens vervoer over landsgrenzen moeten passagiers alle documenten en identiteitsbewijzen bij zich dragen die nodig zijn om de grens te kunnen oversteken en zij moeten op verzoek van de chauffeur en personeel van FlixCompanies en partners deze papieren kunnen tonen.

14.3 Indien passagiers niet in bezit zijn van geldige reisdocumenten, vervalt de vervoersverplichting van FlixCompanies. Annuleringen zijn slechts toegestaan binnen het kader van de voorwaarden die in het hoofdstuk “Annulering” vermeld zijn.

14.4 Bagage mag alleen onafgesloten afgegeven worden om afhandeling door de douane te versnellen.

14.5 Passagiers mogen alleen goederen meenemen die qua aard en hoeveelheid uitgesloten zijn van invoerrechten.

15 Kinderen en minderjarigen

15.1 Kleine kinderen t/m 2 jaar mogen alleen vervoerd worden in geschikte kinderzitjes. Tijdens de reis moeten deze vastgezet worden met de veiligheidsgordels die zich in de bus bevinden. De kinderzitjes moeten vastgemaakt worden met een tweepuntsgordel en ze moeten door de volwassenen die het kind in kwestie begeleiden meegebracht worden.

15.2 Kinderen en minderjarigen jonger dan 10 jaar mogen alleen reizen op nationale en internationale lijndiensten indien ze worden begeleid door een persoon van 18 jaar of ouder.

15.3 Kinderen en minderjarigen tussen de 10 en 14 jaar mogen zelfstandig reizen met de bus wanneer een ouder of voogd schriftelijk heeft bevestigd dat de betreffende minderjarige onbegeleid aan de reis kan en mag beginnen. FlixMobility en FlixCompanies hebben uitdrukkelijk geen begeleidingsplicht jegens de minderjarige. Kinderen die alleen reizen mogen niet in nachtbussen reizen en mogen tevens geen landsgrenzen overschrijden. Verder is het kinderen die alleen reizen niet toegestaan om deel te nemen aan reizen waarbij een overstap gemaakt moet worden.

15.4 Jongeren van 15 jaar en ouder mogen zelfstandig reizen. Ouders of voogden moeten voor internationale reizen ervoor zorgen dat jongeren alle documenten en identiteitsbewijzen bij zich dragen om de grens te kunnen oversteken (zie tevens onderdeel 14.2).

15.5 Artikelen 15.2, 15.3 en 15.4 gelden niet voor aansluitingen binnen Frankrijk of voor internationale aansluitingen vanuit Frankrijk. Minderjarigen onder 16 jaar moeten hier te allen tijde worden begeleid door een ouder of voogd. Indien kinderen of jongvolwassenen tussen de 16 en 18 jaar internationaal vanuit Frankrijk reizen, dienen hun ouders of voogden ervoor te zorgen dat ze alle documenten en identiteitsbewijzen bij zich dragen voor het oversteken van landsgrenzen (identiteitskaart/paspoort en visum, indien nodig).

15.6 Kinderen reizen tegen gereduceerd tarief. Deze regeling is van toepassing op kinderen en minderjarigen onder de 15 jaar. In geval dat een beschikbare aanbieding goedkoper is dan het gereduceerde tarief, betalen kinderen automatisch de lagere prijs.

16 Passagiers met lichamelijke beperkingen

16.1 In principe worden alle personen vervoerd, ongeacht of ze een functiebeperking hebben of in hun mobiliteit beperkt zijn. FlixBus verleent aan personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit de bijstand die volgens de bepalingen van bijlage I a en b van de Verordening (EU) 181/2011 onder de verantwoording van de vervoerder valt.

16.2 Begeleiders, evenals hulp- en geleidehonden

16.2.1 De begeleidende persoon mag kosteloos meereizen indien de reiziger kan aantonen dat hij/zij altijd moet worden begeleid, bijvoorbeeld door een daartoe bestemd document bij vertrek te tonen.

 • In Duitsland is dit een “Schwerbehindertenausweis” of een medisch bewijs
 • In Frankrijk wordt dit een “Carte d’Invalidité» (Besoin d’Accompagnement)”genoemd
 • In Italië wordt een certificaat uitgegeven door de plaatselijke zorgverlener (Azienda sanitaria locale) of het Nationaal Instituut voor sociale voorzieningen (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

16.2.2 Om ervoor te zorgen dat personen met een handicap of lichamelijke beperking, evenals hun begeleider, vervoerd kunnen worden, moet de passagier ons vóór het boeken informeren over wat hij/zij nodig heeft. (in overeenstemming met artikel 16.5.3).

16.2.3 Mobiliteitshulpmiddelen en geleidehonden die meegebracht moeten worden, kunnen kosteloos vervoerd worden, op voorwaarde dat er een bewijs van de handicap of beperking wordt overlegd (in overeenstemming met artikel 16.2.1). Hulp- en geleidehonden hoeven geen muilkorf te dragen.

16.2.4 Om ervoor te zorgen dat een begeleider of een geleidehond mee kan reizen, moet de passagier ons vóór de boeking, of in ieder geval uiterlijk 36 uur voor vertrek via de telefonische klantenservice informeren over wat hij/zij nodig heeft.

16.3 Haltes/busstations

FlixCompanies hebben geen invloed op de infrastructurele toestand van de te bezoeken haltes en busstations, of op een eventuele invalidentoegang voor gehandicapte of lichamelijk beperkte personen. FlixCompanies kunnen de toegang derhalve niet garanderen. De betreffende stationsmanager is hier verantwoordelijk voor.

16.4 Weigering om te vervoeren

16.4.1 Indien het ontwerp of de indeling van het voertuig, alsmede busstations en bushaltes, het niet toelaten om het in- en uitstappen of het vervoer van de persoon met een lichamelijke beperking fysiek en op een veilige en haalbare manier mogelijk te maken, behoudt FlixCompanies zich het recht voor om de reservering of de uitgifte van een ticket te weigeren en kan de persoon in kwestie niet toegelaten worden in het voertuig. In dit geval worden de betrokken personen geïnformeerd over alle beschikbare alternatieve vervoersmiddelen die aangeboden worden door FlixCompanies.

16.4.2 De voertuigen zijn op dit moment zodanig ontworpen dat vervoer van gehandicapte personen of personen met een lichamelijke beperking alleen mogelijk is indien zij zelfstandig en zonder externe hulp kunnen reizen. Passagiers mogen een persoon naar keuze aanwijzen als begeleider die de hulp kan bieden die nodig is voor de persoon met een handicap of lichamelijke beperking om te compenseren voor bovenstaande beperkingen. Dergelijke begeleiders worden kosteloos vervoerd en krijgen voor zover mogelijk plaatsen toegewezen naast de persoon met een handicap of lichamelijke beperking.

16.4.3 De betrokken personen worden per omgaande schriftelijk en op verzoek, binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek, op de hoogte gebracht van de reden voor de weigering van vervoer.

16.4.4 Wanneer het vervoer van een passagier met een handicap of een lichamelijke beperking wordt gecontroleerd en een ticket wordt uitgegeven en deze passagier wordt vervolgens toch vervoer geweigerd, kunnen zowel de passagier als de begeleider het volgende doen: (a) ofwel verzoeken om een terugboeking van de vervoersprijs en een onverwijld kosteloos retour naar het eerste vertrekpunt, zoals omschreven in het van toepassing zijnde vervoerscontract, (b) ofwel door de reis op een alternatieve route voort te zetten met acceptabel vervangend vervoer naar de bestemming, zoals omschreven in het vervoerscontract.

16.5 Vervoer van rolstoelen en loophulpmiddelen

16.5.1 Passagiers met een handicap of lichamelijke beperking hebben recht op het kosteloze vervoer van hun opvouwbare rolstoelen of loophulpmiddelen in het bagageruim.

16.5.2 Verder dienen alle rolstoelen die zich in de passagiersruimte moeten bevinden, ongeacht de productiedatum van de bevestigingspunten voor het vastzetten van hulpmiddelen, te beschikken over de zogenoemde ‘load nodes’ in overeenstemming met DIN 75078-2, evenals de toestemming van de producent volgens DIN EN 12183 of 12184. Het nakomen van de bovengenoemde normen voor transport dient te worden bevestigd vóór de boeking via het ingestuurde formulier (in overeenstemming met artikel 16.5.4).

16.5.3 Om de mogelijkheid voor het vervoer te controleren, wordt de passagier verzocht het exacte model van de rolstoel of het hulpmiddel vóór de boeking telefonisch door te geven aan de klantenservice vanaf 14 dagen, doch uiterlijk 7 dagen voor vertrek bij vervoer in de passagiersruimte of uiterlijk 36 uur voor vertrek bij vervoer in de bagageruimte.

16.5.4 De passagier garandeert dat de rolstoel functioneel is en technisch gezien bruikbaar is tijdens de reis. De rolstoel moet voldoen aan de geldende wettelijke veiligheidseisen. Het gebruik van een rolstoel tijdens de reis kan worden geweigerd indien er voldoende bewijs is dat een veilige rit betwijfeld wordt of niet mogelijk is. De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een defect in de technische toestand van de rolstoel.

17 Vervoer van goederen

17.1 Bagage:

17.1.1 De hoeveelheid bij de prijs inbegrepen bagage is beperkt tot 2 stuks bagage per passagier, met een maximale afmeting van 67 x 50 x 27 cm per item. Elke passagier mag kosteloos maximaal 30 kg bagage meenemen tijdens de reis. Koffers en tassen gelden als bagage. Backpackrugzakken vormen een uitzondering op het bovenstaande. In afzonderlijke gevallen en indien de capaciteit het toelaat, is een extra item (extra bagage) toegestaan met een maximale afmeting van 67 x 50 x 27 cm en niet meer dan 15 kg. Hiervoor is een bagagevergoeding van €5,00 van toepassing. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op vervoer van meer dan 2 stuks bagage.

17.1.2 Extra bagage moet telefonisch aangemeld worden via de klantenservice. Extra bagage kan 48 uur voor aanvang van de reis aangemeld worden via onderstaande telefoonnummers:

 • Vanuit Duitsland en Zwitserland (Duitse telefoonlijn): +49 30 300 137 300
 • Vanuit Oostenrijk (Oostenrijkse telefoonlijn): +43 820 910 340
 • Vanuit Italië (Italiaanse telefoonlijn): +39 (02) 947 59 208
 • Vanuit Frankrijk (Franse telefoonlijn): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Vanuit Groot-Brittannië (Britse telefoonlijn): +44 1 78 82 98 784
 • Vanuit Kroatië (Kroatische telefoonlijn): +385 1 800 03 80
 • Vanuit Denemarken (Deense telefoonlijn): +45 70 210 888 
 • Vanuit Zweden (Zweedse telefoonlijn): +46 850513750*

17.1.3 Passagiers dienen hun bagage te labelen met hun naam en adres zodat deze aan de correcte persoon meegegeven of geretourneerd wordt en met name om verwisselingen te voorkomen.

17.1.4 Passagiers zijn verantwoordelijk voor het inladen van hun bagage bij het wisselen van voertuigen. De buschauffeur kan in uitzonderlijke gevallen hulp bieden, maar er kan geen aanspraak gemaakt worden hierop, tenzij de betrokken passagier een handicap of lichamelijke beperking heeft.

17.2 Handbagage:

17.2.1 Handbagage wordt kosteloos vervoerd. Eén item per passagier is toegestaan, met een maximale afmeting van 42 x 30 x 18 cm en een maximaal gewicht van 7 kg.

17.2.2 Passagiers dienen zelf op hun handbagage te letten en deze in de passagiersruimte op te bergen op een zodanige manier dat de veiligheid en het juiste gebruik van de bus niet in gevaar wordt gebracht en andere passagiers niet gehinderd worden. Handbagage moet in principe opgeborgen worden in de daarvoor bestemde bagagerekken of onder de zitplaatsen vóór de passagier worden geplaatst.

17.2.3 De handbagage en de inhoud daarvan blijft gedurende de reis de verantwoordelijkheid van de passagiers en moet goed in de gaten gehouden worden. In geval dat wordt opgemerkt dat derden zich ongeoorloofd toegang hiertoe verschaffen, dient de buschauffeur te worden gewaarschuwd. Passagiers dienen hun handbagage te controleren op volledigheid aan het begin en aan het eind van de reis.

17.3 Speciale bagage:

17.3.1 Zogenoemde speciale bagage moet vooraf door passagiers aangemeld en bevestigd worden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het vervoer van speciale bagage.

17.3.2 Voorwerpen die niet binnen de afmetingen van 'normale' bagage vallen, worden als speciale bagage beschouwd. Hierbij mogen de samengestelde afmetingen van een speciaal bagage-item niet meer bedragen dan 290 cm. De samengestelde afmetingen worden als volgt berekend: langste zijde van het bagage-item in cm + 2 x de breedste zijde in cm + 2 x de diepste zijde in cm. Bovendien mag een afzonderlijk bagage-item niet zwaarder zijn dan 30 kg.

17.3.3 Het vervoer van speciale bagage is beperkt tot 1 item per passagier.

17.3.4 Roerende goederen, meubilair, elektronische apparatuur, surfplanken en kartonnen dozen worden algemeen uitgesloten van vervoer. Orthopedische hulpmiddelen en fietsen gelden niet als speciale bagage. Hiervoor gelden afzonderlijke voorwaarden.

17.3.5 Speciale bagage moet worden aangemeld bij de klantenservice via de volgende telefoonnummers:

 • Vanuit Duitsland en Zwitserland (Duitse telefoonlijn): +49 30 300 137 300
 • Vanuit Oostenrijk (Oostenrijkse telefoonlijn): +43 820 910 340
 • Vanuit Italië (Italiaanse telefoonlijn): +39 (02) 947 59 208
 • Vanuit Frankrijk (Franse telefoonlijn): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Vanuit Groot-Brittannië (Britse telefoonlijn): +44 1 78 82 98 784
 • Vanuit Kroatië (Kroatische telefoonlijn): +385 1 800 03 80
 • Vanuit Denemarken (Deense telefoonlijn): +45 70 210 888 
 • Vanuit Zweden (Zweedse telefoonlijn): +46 850513750*

Extra bagage kan op zijn vroegst 48 uur voor aanvang van de reis aangemeld worden. Wanneer speciale bagage toegestaan is, kan een extra bagagevergoeding van €9,00 per item in rekening worden gebracht. In tegenstelling tot normale bagage, wordt voor het vervoer van speciale bagage altijd een vergoeding in rekening gebracht.

17.4 Muziekinstrumenten:

17.4.1 Muziekinstrumenten worden beschouwd als speciale bagage. Wanneer het betreffende instrument (inclusief koffer) kleiner is dan de aangegeven afmetingen voor handbagage, mag het kosteloos in plaats van handbagage meegenomen worden. Als het betreffende instrument (inclusief koffer) groter is dan de aangegeven afmetingen voor handbagage, moet het in de achterste bagageruimte worden vervoerd. In dit geval is een aanvullende vergoeding verschuldigd (zie onderdeel 17.3.5). Muziekinstrumenten en koffers daarvan die groter zijn dan 135 x 48 x 35 cm worden niet vervoerd.

17.4.2 Het vervoer van muziekinstrumenten in harde koffers wordt over het algemeen aangeraden.

17.5 Kostbaarheden:

17.5.1 Kostbaarheden zoals contant geld, sieraden, edelmetalen, sleutels, brillen (zonnebrillen en/of leesbrillen), elektronische apparatuur (laptops, iPads, tablets, MP3-spelers, mobiele telefoons, camera’s), contactlenzen, protheses, medicijnen, belangrijke documenten (diploma’s, certificaten, paspoorten, rijbewijzen, waardepapieren), etc. en breekbare voorwerpen moeten in de handbagage worden vervoerd en niet in de normale bagage. Passagiers wordt verzocht hiermee voorzichtig om te gaan.

17.5.2 Mochten passagiers desalniettemin ervoor kiezen om kostbaarheden in hun normale bagage te vervoeren, dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding. Opzettelijke gevallen of grove nalatigheid zijn uitgesloten van het bovenstaande.

17.6 Buggy's:

17.6.1 Buggy's worden als speciale bagage beschouwd (max. 1 buggy per passagier). Buggy's moeten ingeklapt kunnen worden. Niet-inklapbare buggy’s kunnen niet vervoerd worden. Buggy’s moeten op zijn vroegst 48 uur voor aanvang van de reis telefonisch aangemeld worden bij de klantenservice.

17.6.2 Buggy's worden kosteloos vervoerd.

17.7 Fietsen:

17.7.1 Fietsen zijn op een aantal routes toegestaan. Fietsen moeten een standaardafmeting hebben zonder toebehoren en mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg. Tandems of driewielers zijn niet toegestaan.

17.7.2 Wij raden alle passagiers die een fiets willen vervoeren aan om ver van tevoren de reis, inclusief ruimte voor de fiets, te boeken.

17.7.3 Het vervoer van fietsen kan alleen plaatsvinden indien er voldoende ruimte is; een bus heeft capaciteit voor maximaal 5 fietsen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het vervoer van fietsen.

17.7.4 Het vervoer van fietsen kost €9,00, onafhankelijk van de lengte en de ticketprijs van de geboekte route. Fietsen worden op fietsendragers vervoerd. In speciale gevallen is het vervoer van fietsen alleen mogelijk in daarvoor geschikte hoezen in het bagageruim (bijv. vouwfietsen). In dat geval moet de klantenservice hiervan op de hoogte gesteld worden (zie ook onderdeel 17.3.5).

17.8 Voorwerpen die worden vergeten of achtergelaten in de bus zijn niet verzekerd. In geval dat passagiers spullen in de bus hebben achtergelaten, dienen zij het formulier gevonden voorwerpen in te vullen op de webportals van FlixMobility.

17.9 Gevaarlijke stoffen en voorwerpen zijn niet toegestaan tijdens de reis, met name:

 • explosieve, ontvlambare, radioactieve, sterk ruikende or bijtende stoffen.
 • onverpakte of onbeschermde voorwerpen die andere passagiers zouden kunnen verwonden.

Hierbij zijn inbegrepen wapens, munitie en vuurwerk.

18 Vervoer van dieren

18.1 Het vervoer van honden en andere dieren op lange-afstandsreizen is hoofdzakelijk uitgesloten.

18.2 De regels beschreven in artikel 16.2.3 en 16.2.4 gelden voor hulp- en geleidehonden.

19 Rechten van passagiers in geval van vertraging of uitval

19.1 In geval van uitval of vertragingen, informeren FlixCompanies of medewerkers van het busstation de passagiers die vertrekken vanaf een bemande terminal zo snel mogelijk over de situatie, ten minste 30 minuten na de geplande vertrektijd, alsmede over de verwachte vertrektijd zodra deze informatie beschikbaar is. FlixCompanies biedt passagiers, met name die vanaf onbemande busstations vertrekken, elektronische informatie over uitval of vertragingen. Om deze informatie te kunnen ontvangen, dienen passagiers de benodigde contactgegevens (bijv. mobiel telefoonnummer) te verstrekken.

19.2 Mocht het redelijkerwijs aan te nemen zijn dat de geboekte reis uitvalt of meer dan 120 minuten vertraagd is, of in geval van overboeking, kunnen passagiers het volgende doen: (a) hun reis op de eerst volgende mogelijkheid voortzetten via een andere route die leidt naar de bestemming volgens het vervoerscontract, tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die in het vervoerscontract of (b) om een terugboeking verzoeken van de vervoersprijs en een kosteloos retour met de bus naar de plaats van vertrek, zoals aangegeven in het van toepassing zijnde vervoerscontract. Aanspraken op retournering van de volledig betaalde vervoersprijs kunnen worden gemaakt voor zowel de afgelegde delen van de reis als voor de delen die nog af te leggen zijn, in geval de reis nutteloos is geworden overeenkomstig de oorspronkelijke reisplannen van de passagiers. Retourneringen van bedragen worden uitgevoerd binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag voor vergoeding. Passagiers kan ook de mogelijkheid worden geboden om te kiezen voor bovengenoemde opties (a) of (b), tenzij passagiers akkoord gaan met een andere vorm van vergoeding.

19.3 FlixMobility biedt passagiers een kosteloos verblijf in een hotel of andere accommodatie aan, evenals ondersteuning bij het organiseren van vervoer tussen het busstation en de verblijfsplaats in geval dat één nacht of meer nodig is bij uitval van de reis of vertraging van meer dan 90 minuten vanaf een busstation voor reizen met een geplande lengte van meer dan 3 uur. In dit geval biedt FlixMobility passagiers tussendoortjes, maaltijden of versnaperingen aan die evenredig zijn aan de wachttijd of vertraging, mits deze beschikbaar zijn in de bus of bij het busstation of die op een redelijke manier verkregen kunnen worden. De hoogte van het te vergoeden bedrag door FlixMobility voor de totale verblijfskosten, zonder vervoerskosten tussen busstation en accommodatie is maximaal €80,00 per nacht per passagier en maximaal 2 nachten. De bovengenoemde aanspraak op kosteloos verblijf in een hotel of andere accommodatie is niet van toepassing wanneer FlixMobility kan aantonen dat de uitval of vertraging werd veroorzaakt door extreme weersomstandigheden of ernstige natuurrampen waardoor het veilig besturen van een bus niet mogelijk is.

19.4 Wanneer het voertuig tijdens de reis uitvalt, biedt FlixMobility passagiers een vervolgreis met een vervangend voertuig aan vanaf een geschikte halte van waaruit de reis kan worden voortgezet.

19.5 Verdere aanspraken die ontstaan door schade die veroorzaakt wordt door de uitval of vertraging, zullen niet worden uitgesloten.

20 Aansprakelijkheid

20.1 In geval van subtiele gevallen van nalatigheid zijn wij slechts aansprakelijk – behalve in gevallen van persoonlijk letsel – indien essentiële contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen. Onbeperkte aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid blijft van toepassing.

20.2 Aansprakelijkheid voor nevenschade wordt uitgesloten in onbeduidende gevallen van nalatigheid. Dit geldt niet in gevallen van persoonlijk letsel door opzet of nalatigheid.

20.3 De hoogte van compensatie in gevallen van overlijden en persoonlijk letsel is begrensd op €220.000,00 per passagier. Hierbij blijft de hoogte van compensatie uitdrukkelijk voorbehouden binnen het toepassingsgebied van de StVG (Verkeerswet).

20.4 De aansprakelijkheid en de hoogte van compensatie voor schade aan bagage is begrensd en als volgt uitgesloten:

20.4.1 In geval van schade aan of verlies van bagage-items ten gevolge van een ongeval met de bus, bedraagt de hoogte van compensatie per schadeclaim per passagier en per bagage-item maximaal €1.200,00.

20.4.2 Aansprakelijkheid wordt uitgesloten wanneer bagage wordt verloren zonder dat er een ongeval met de bus is geweest, evenals verwisseling of diefstal hiervan, behalve in gevallen van opzet en grove nalatigheid.

20.4.3 Aansprakelijkheid voor schade of vervolgschade die ontstaat wanneer passagiers de bagage-items op incorrecte wijze hebben ingepakt zal worden uitgesloten, behalve in gevallen van opzet en grove nalatigheid.

20.5 Compensatie voor schade aan rolstoelen of (loop)hulpmiddelen zal altijd minimaal gelijk zijn aan de vervangingswaarde of de reparatiekosten van het zoekgeraakte of beschadigde hulpmiddel. Tijdens dit proces zal geprobeerd worden om ten minste een tijdelijk vervangend hulpmiddel ter beschikking te stellen, dat overeenkomt met de technische en functionele kenmerken van de zoekgeraakte of beschadigde rolstoel of het loophulpmiddel.

20.6 De hoogte van de compensatie voor schade aan alle andere soorten bagage, hierbij niet inbegrepen onbedoelde schade aan bagage of schade aan rolstoelen of andere (loop)hulpmiddelen, is beperkt tot €1.000,00 in overeenstemming met Artikel 23 van de Duitse Wet op het Openbaar Vervoer (Personenbeförderungsgesetz), tenzij de schade aan het eigendom is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid

20.7 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor een wettelijk verplichte aansprakelijkheid zonder schuld of indien een garantie op basis van het niet-aansprakelijkheidsprincipe in afzonderlijke gevallen is aangenomen.

21 Algemene Vervoersvoorwaarden

In aanvulling op deze "Speciale Vervoersvoorwaarden", is het wettelijke voorschrift betreffende de Algemene Voorwaarden voor Vervoer met Tram en Bus en Lijndiensten met Motorvoertuigen van 27 februari 1970 (Staatscourant I, pagina 230) in de huidige versie van toepassing.

22 Bevoegde rechtbank

Voor algemene handelaren, rechtspersonen en natuurlijke personen die geen bevoegde rechtbank in Duitsland hebben – evenals voor personen die hun vestigings- of woonplaats na het afsluiten van het vervoerscontract hebben verplaatst naar het buitenland en wiens (gebruikelijke) woonplaats ten tijde van het proces niet bekend is – is de bevoegde rechtbank die van München.

23 Ongeldige bepalingen

In geval dat afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig worden verklaard, zal dit de werking van het vervoerscontract in zijn geheel niet aantasten.

*De gesprekskosten voor vaste en mobiele telefoonlijnen zijn afhankelijk van de individuele tarieven van aanbieders.